Möten

Villingsbergs Byalag 2021: Styrelsemöte.

Villingsbergs Herrgård

19-september kl. 17:00

Agenda: 


Protokoll:
Villingsbergs Byalag 2021: Årsmöte för 2020

Årsmöte i Coronatider

Byalagets styrelse har på grund av Covid-19 beslutat att genomföra ett begränsat möte med endast ledamöter i styrelsen för redovisning av verksamheten för 2020.

Beslut togs på mötet att redovisa verksamheten för 2020 på Byalagets hemsida, all redovisning från mötet presenteras nedan, förhoppningsvis kan Byalaget enl. stadgarna genomföra ett ordinarie årsmöte  Q-1. år 2022

Hör gärna av er frågor. 


1 - Protokoll:

2 - Verksamhetsberättelse:

3 - Ekonomisk redovisning:

4 - Revisionsberättelse: