Välkommen till Villingsbergs byalags hemsida!

Byalagets kommande evenemang


Välkommen att bli medlem i Byalaget och var med och bidra med ideer om hur vi kan utveckla verksamheten och sätta Villingsberg på kartan.

Medlemsavgift för 2017:
Alt-1.  150 kr per person.
Alt-2.  200 kr familj/hushåll.

Avgiften används till att anordna olika aktiviteter för Byalagets medlemmar. 
Avgiften kan betalas direkt till kassör Margareta Paulin Dalqvist, eller direkt in på Byalagets bankgirokonto 450-3355.

Obs: Vid internetbetalning, bankgiro, skriv in i rutan för OCR nr.   Årsavgift 2017 samt ert namn

Sponsorer

Vi välkomnar sponsorer med bidrag för byalagets verksamhet.

Intresserade sponsorer ta gärna kontakt med byalagets kassör!

Hemsidan för 2017 är sponsrad av Esko Kinnunen. 

Hemsidan för 2018 är sponsrad av J.Nilssons Åkeri AB