Välkommen till Villingsbergs byalags hemsida!

Byalagets kommande evenemang

24-februari. Årsmöte

13-april. Vår röj

30-april. Vår brasa

24-augusti. Fisketävling 


Välkommen att bli medlem i Byalaget och var med och bidra med ideer om hur vi kan utveckla verksamheten och sätta Villingsberg på kartan.

Medlemsavgift för 2019:
Alt-1.  150 kr per person.
Alt-2.  200 kr familj/hushåll.

Avgiften används till olika aktiviteter för Byalagets medlemmar. 
Avgiften kan betalas direkt till kassör Margareta Paulin Dahlqvist, på Byalagets bankgirokonto eller med Swish. 
Bankgiro: 450-3355.
Swish nr: 123 019 6600

Obs, viktigt:
Vid internetbetalning till bankgiro. Skriv ditt namn och medlemsavgift i rutan för OCR nr.
Vid Swish betalning: Skriv ditt namn och medlemsavgift i meddelande rutan.
 

Sponsorer

Vi välkomnar sponsorer med bidrag för byalagets verksamhet.

Intresserade sponsorer ta gärna kontakt med byalagets kassör!

  • Hemsidan för 2017 är sponsrad av Esko Kinnunen. 
  • Hemsidan för 2018 är sponsrad av J.Nilssons Åkeri AB.
  • Hemsidan för 2019 sponsras av Villingsbergsgårdens Camping.