Adress: Villingsbergs Byalag

Bildades: 2009-02-22

Org. nr: 802447-8011

Kassör: Margareta Paulin Dahlqwist

Villingsberg Norhammar 249

691 94 KARLSKOGA

E-post:  (Kontakta oss)  se längst ner på sidan! 

Facebook: villingsbergs byalag

Vebbsida: www.villingsbergs-byalag.se


2022-02-13. Byalagets styrelse

Styrelse:

  • Ordförande: 070 7566681: Thord Larsson
  • Kassör: 070 6000999: Margareta Paulin Dahlkvist
  • Sekreterare: 070 7164517: Solvej Attlerud

Ledamöter:

  • Andreas Andersson.
  • Stina Pettersson
  • Christer Havfenstein.
  • Jonas Nilsson.
  • Charlotte Weidt

Revisor 2023

Margareta Carlsson2022 - Villingsbergs Byalag

Hemsida: www.villingsbergs-byalag.se

Besök 2021 (se nedan)
Minnesgåva

Sven Gunnarsson


Roland Sundin


Esko Kinnunen 
Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter/-medlemsregister
Föreningens medlemmar registreras endast med namn. * 1  i undantagsfall bostadsadress, Medlemsuppgifter handläggs enbart av föreningens styrelse och används endast som förteckning över antal medlemmar i föreningen
Radering personuppgifter.
Medlem som avslutar medlemskap i föreningen * 2 utsedd ansvarig i styrelsen skall snarast radera samtliga uppgifter om berörd person i föreningens medlemsregister.

Samtycke.

Information om föreningens hantering av personuppgifter meddelas enligt denna skrivelse på Byalagets webb-sida

Information skall muntligt meddelas nya medlemmar i samband med betalning av årsavgift för medlemskap till Byalaget

* 1  - Gäller medlem boende på annan ort.    

* 2 - Föreningens kassör alt. ordförande.


Stadgar. Se nedan.


Kontakta oss

Har du några funderingar, frågor byalagets verksamhet eller vill bidra vår hemsida med bilder eller annat material så ta gärna kontakt med vår webmaster!