VÅR-RÖJ

Lördag den 13-april kl. 13:00 till.....?

Samling vid Kvarnhjulsplatsen för planering vad som skall utföras under dagen.

  • Samla och dra ihop ris/sly till vårbrasan.
  • Röja upp och snygga till Kvarnhjulsplatsen.
  • Plocka skräp efter vägarna i Byn.
  • Ställa ut rastbänkar i området.
  • Förbereda inför vårbrasan.

Alla är välkomna att hjälpa till, lika värt i stort som smått.

Avslut:

Efter avslutat arbete bjuder Byalaget deltagarna på förfriskningar och det som finns på grillen.


Välkomna.
Vårbrasan i Villingsberg 2019

Tisdag 30-april  kl. 18:00 tänder vi den traditionella vårbrasan i byn

Attraktioner och aktiviteter för kvällen!

  • Succén med försäljning av Willingsbergs kanonkorvar och förfriskningar återkommer i år med.
  • Tipspromenad för både stora och små
  • Finurliga tävlingar för både stora och små.
  • De yngre besökarna bjuds på gott godis.
  • I samtliga tävlingarna delas ruskigt fina priser ut till de tre bästa

Välkomna till en förhoppningsvis fin kväll med bra väder och många besökare! 


Kommunalt VA i Villingsberg.

2019-01-25. En historisk dag för Villingsberg.

Då undertecknades nämligen avtal med KEMAB för övertagande av Villingsbergs ledningsnät för vatten och avlopp, ett projekt som pågått under lång tid.

Kort historik:

2001-08-11 var frågan uppe första gången men stannade vid det pga. osäkerhet med militär-förläggningens fortsatta verksamhet.

2010-12-10 blev ärendet högaktuellt igen då Fortverket kallade Villingsbergs Samfällighet samt representant från kommuns Samhällsbyggnadsnämnd till ett möte med budskapet om att säga upp avtalet om omhändertagande av byns avlopp till förläggningens reningsverk.    

2011-05-26 Beslutades under Kommunstyrelsen möte att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp till Villingsberg.  

2014-11-02 Kallade Samfälligheten till en extra föreningsstämma för beslut om godkännande av Kemabs avtalsförslag, förslaget accepterades med klar majoritet.

Sedan kommun tog beslut 2011-05-26 om utökat verksamhetsområde har åren gått och det har varit en hel del överraskningar på resans gång för genomförande av projektet, men nu till sist efter snart sju år är det klart.  

VILDSVIN

I Villingsberg

Vi har fått  problem i Byn med vildsvin!

Gäller framför allt på norra sidan E-18 mot skjutfältet, där de har bökat upp och förstört gräsmattor i de flesta trädgårdarna, värst drabbad hittills är gården Funkhammar, men nu ser det även ut som att svinen utökat reviret och bökar på fler ställen byn så det är nog bara en tidsfråga innan dom är på södra sidan E-18 i byn också.

Frågan är om och vad vi kan göra åt problemet? det enda som verkar fungera är att sätta elstängsel runt tomten!

Troligen rör sig 2-3 vildsvinsflockar i området på mellan 15-20 svin i varje flock, suggorna föder ca. 4 kultingar per år så de förökar sig snabbt.

För dagen förekommer det ingen jakt i området på svin så vi får försöka skydda oss så gott vi kan om vi vill ha några gräsmattor att klippa till sommaren.