22-06-16: Kossorna är på plats i Norhammar.


22-06-13: Anlagslagstavlan i Byn har fått ett lyft med plexiglas över div. information för byn.


22-06-10 Återvinningstation i Villingsberg

här såg det ut vid Villingsbergs återvinningsstation i går!

Man kan undra vilka och varför man gör så här, tyvärr är det inte första gången heller. 

Enligt platschefen på Militärförläggningen så arrenderar Karlskoga Kommun platsen av fortverket för Byns återvinning, men om inte en uppstädning sker så kommer platsen att sägas upp och vi blir av med vår återvinningsplats.

Det får inte se ut så här vid en militärförläggning och inte någon annanstans heller!  


        22-03-27. Beslut på Styrelsemöte.

Avslut vägunderhåll. se nedan.


2022 - Platschef  på Villingsbergs skjutfältsförläggning.

Jerry Tauberman håller informationsmöte med Styrelsen för Villingsbergs Byalag

Villingsbergs Herrgård 22-02-13

Sammandrag av information, (se nedan)


VILLINGSBERGS SKJUTFÄLT     (Tillträdesförbud)

Webbadress: www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/viktiga-meddelanden/skjutfalt-och-avlysningar/#/area/villingsberg-skjutfalt

Karta: 


VILDSVIN

I Villingsberg

Vi har fått  problem i Byn med vildsvin!

Gäller framför allt på norra sidan E-18 mot skjutfältet, där de har bökat upp och förstört gräsmattor i de flesta trädgårdarna, värst drabbad hittills är gården Funkhammar, men nu ser det även ut som att svinen utökat reviret och bökar på fler ställen byn så det är nog bara en tidsfråga innan dom är på södra sidan E-18 i byn också.

Frågan är om och vad vi kan göra åt problemet? det enda som verkar fungera är att sätta elstängsel runt tomten!

Troligen rör sig 2-3 vildsvinsflockar i området på mellan 15-20 svin i varje flock, suggorna föder ca. 4 kultingar per år så de förökar sig snabbt.

För dagen förekommer det ingen jakt i området på svin så vi får försöka skydda oss så gott vi kan om vi vill ha några gräsmattor att klippa till sommaren.