Kommunalt VA i Villingsberg.

2019-01-25. En historisk dag för Villingsberg.

Då undertecknades nämligen avtal med KEMAB för övertagande av Villingsbergs ledningsnät för vatten och avlopp, ett projekt som pågått under lång tid.

Kort historik:

2001-08-11 var frågan uppe första gången men stannade vid det pga. osäkerhet med militär-förläggningens fortsatta verksamhet.

2010-12-10 blev ärendet högaktuellt igen då Fortverket kallade Villingsbergs Samfällighet samt representant från kommuns Samhällsbyggnadsnämnd till ett möte med budskapet om att säga upp avtalet om omhändertagande av byns avlopp till förläggningens reningsverk.    

2011-05-26 Beslutades under Kommunstyrelsen möte att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp till Villingsberg.  

2014-11-02 Kallade Samfälligheten till en extra föreningsstämma för beslut om godkännande av Kemabs avtalsförslag, förslaget accepterades med klar majoritet.

Sedan kommun tog beslut 2011-05-26 om utökat verksamhetsområde har åren gått och det har varit en hel del överraskningar på resans gång för genomförande av projektet, men nu till sist efter snart sju år är det klart.  

VILDSVIN

I Villingsberg

Vi har fått  problem i Byn med vildsvin!

Gäller framför allt på norra sidan E-18 mot skjutfältet, där de har bökat upp och förstört gräsmattor i de flesta trädgårdarna, värst drabbad hittills är gården Funkhammar, men nu ser det även ut som att svinen utökat reviret och bökar på fler ställen byn så det är nog bara en tidsfråga innan dom är på södra sidan E-18 i byn också.

Frågan är om och vad vi kan göra åt problemet? det enda som verkar fungera är att sätta elstängsel runt tomten!

Troligen rör sig 2-3 vildsvinsflockar i området på mellan 15-20 svin i varje flock, suggorna föder ca. 4 kultingar per år så de förökar sig snabbt.

För dagen förekommer det ingen jakt i området på svin så vi får försöka skydda oss så gott vi kan om vi vill ha några gräsmattor att klippa till sommaren.