Byalagets årsmöte/träff 2020


Datum: (Prel. 23-februari )

De senaste åren har intresset och engagemang för byn och Byalagets verksamhet minskat betydligt!

Ett förslag kom fram på senaste styrelsemötet, att som ett första steg för att försöka öka intresset är att få med fler deltagare till årsmötet genom göra det lite mer lättsamt och inte så strikt efter normen för ett årsmöte, tanken och syftet är att försöka få det till mer som en träff för alla boende i och kring Villingsberg, för att lära känna varandra lite bättre och skapa kontakter.

Självklart måste vissa punkter finnas med på agendan som t.ex Byalagets ekonomi och verksamhet och att beslut osv. protokollförs, men syftet är att förenkla årsmötet

Utvecklingen i området har nog bara börjat, militärförläggningen ökar sin verksamhet i snabb takt, fast boende inom området har ökat och kommer att växa. 

Om vi ska ha möjlighet att vara med och kunna påverka utvecklingen och våra behov i området är det väldigt viktigt att vi har ett forum som representerar Villingsberg ( t ex. Byalag )

Kommunalt VA i Villingsberg.

2019-01-25. En historisk dag för Villingsberg.

Då undertecknades nämligen avtal med KEMAB för övertagande av Villingsbergs ledningsnät för vatten och avlopp, ett projekt som pågått under lång tid.

Kort historik:

2001-08-11 var frågan uppe första gången men stannade vid det pga. osäkerhet med militär-förläggningens fortsatta verksamhet.

2010-12-10 blev ärendet högaktuellt igen då Fortverket kallade Villingsbergs Samfällighet samt representant från kommuns Samhällsbyggnadsnämnd till ett möte med budskapet om att säga upp avtalet om omhändertagande av byns avlopp till förläggningens reningsverk.    

2011-05-26 Beslutades under Kommunstyrelsen möte att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp till Villingsberg.  

2014-11-02 Kallade Samfälligheten till en extra föreningsstämma för beslut om godkännande av Kemabs avtalsförslag, förslaget accepterades med klar majoritet.

Sedan kommun tog beslut 2011-05-26 om utökat verksamhetsområde har åren gått och det har varit en hel del överraskningar på resans gång för genomförande av projektet, men nu till sist efter snart sju år är det klart.  

VILDSVIN

I Villingsberg

Vi har fått  problem i Byn med vildsvin!

Gäller framför allt på norra sidan E-18 mot skjutfältet, där de har bökat upp och förstört gräsmattor i de flesta trädgårdarna, värst drabbad hittills är gården Funkhammar, men nu ser det även ut som att svinen utökat reviret och bökar på fler ställen byn så det är nog bara en tidsfråga innan dom är på södra sidan E-18 i byn också.

Frågan är om och vad vi kan göra åt problemet? det enda som verkar fungera är att sätta elstängsel runt tomten!

Troligen rör sig 2-3 vildsvinsflockar i området på mellan 15-20 svin i varje flock, suggorna föder ca. 4 kultingar per år så de förökar sig snabbt.

För dagen förekommer det ingen jakt i området på svin så vi får försöka skydda oss så gott vi kan om vi vill ha några gräsmattor att klippa till sommaren.