VILDSVIN

I Villingsberg

Vi har fått  problem i Byn med vildsvin!

Gäller framför allt på norra sidan E-18 mot skjutfältet, där de har bökat upp och förstört gräsmattor i de flesta trädgårdarna, värst drabbad hittills är gården Funkhammar, men nu ser det även ut som att svinen utökat reviret och bökar på fler ställen byn så det är nog bara en tidsfråga innan dom är på södra sidan E-18 i byn också.

Frågan är om och vad vi kan göra åt problemet? det enda som verkar fungera är att sätta elstängsel runt tomten!

Troligen rör sig 2-3 vildsvinsflockar i området på mellan 15-20 svin i varje flock, suggorna föder ca. 4 kultingar per år så de förökar sig snabbt.

För dagen förekommer det ingen jakt i området på svin så vi får försöka skydda oss så gott vi kan om vi vill ha några gräsmattor att klippa till sommaren.  


KOMMUNALT VATTEN & AVLOPP.


Torsdag 1-februari 2018 kopplades Villingsberg by på till Karlskoga kommuns vattenledningsnät

Resan har varit lång, den 10 december 2010 sa Fortifikationsverket upp avtalet med Villingsbergs Samfällighet  för omhändertagande och rening av Byns avlopp. då Samfälligheten inte ansåg sig ha resurser att bygga en egen reningsanläggning och än mindre kompetens att sköta och driva en reningsanläggning med dagens kraven.

2011-04-19 Hamnade ärendet hos Karlskoga kommun som har det övergripande miljöansvaret inom kommun.

2011-05-25 Beslutades i kommunalfullmäktige att Karlskoga Kommun utökar sitt verksamhetsområde för vatten och avlopp till Villingsberg.

Som sagt resan har varit lång och det är inte helt klart än, Byns och områdets avloppsledningar är inte påkopplade till kommuns ledningsnät ännu, ett arbete kvarstår med att byta ledning under bron för E-18, arbetet och påkoppling till ledningsnätet beräknas vara klart senare delen av hösten 2018.  


På gång!

Fibernät i Villingsbergsområdet?

Villingsbergsområdet samt norr Karlskoga har fått erbjudande från " ip-only "om fiberanslutning.

För tillgång till fibernätet skall man ha beställt anslutning innan 31-agusti 2017 (ändrat till 30 sept.) och kravet som ip-only har för genomförande är 60 %  teckning avtal inom hela området. 


Småprojektstöd.

Mellansjölandet Leader

Representanter från Byalaget var på ett informationsmöte i Fjugesta 27-april ang. Byalagets möjligheter att söka ekonomiskt stöd till projekt som Byalaget vill driva.

Vid styrelsemöte 8-maj i Norhammar informerades övriga i styrelsen om vilka möjligheter som finns och vilka krav som gäller för att söka stöd.

Styrelsen enades om att till nästa möte 29-maj vid Campingen besluta om vilket projekt vi vill driva samt att var och en som uppdrag tar reda på och funderar på vad som kan vara lämpligt och genomförbart att jobba vidare med.

Ett förslag som kom fram var att byn anskaffar en informationstavla med karta över sevärdheter och intressanta platser i bygden, mellan t. ex. Skillnadsbron och Rövarbron.

Informationen och karta skulle även kunna laddas ner på en APP.

Några ex. Rövarberget, Kullen med fångstgrop och kyrkogrund, Norhammar med järnbruksepoken, Herrgården Häradssten osv. osv

Det här kan mycket väl vara ett projekt att söka stöd till för att sätta Villingsberg på kartan.