VILLINGSBERGS SKJUTFÄLT     (Tillträdesförbud)

Webbadress: www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/viktiga-meddelanden/skjutfalt-och-avlysningar/#/area/villingsberg-skjutfalt

Karta: Lake Lodge

Restaurangen vid Våtsjön är öppen igen, från Valborg 2021 efter om och tillbyggnad av anläggningen samt en hotelldel med 10 rum samt konferenslokal.

Vackrare läge för en restaurang är svårt att slå, dessutom bra service och bemötande, god mat och en väldigt vacker utsikt mot sjön, de kan knappast bli annat än framgång för de som driver anläggningen. 

Lake Lodge restaurang är väl värt ett besök och rekommenderas.Inställt: Byalagets årsmöte.

Styrelseledamöter är kallade till möte 28-februari för läges information samt att vi vid tillfället genomför ett årsbokslut för 2020.

Byalagets verksamhet samt ekonomisk redovisning kommer att presenteras på hemsidan.Årsmöte i Coronatider

Byalagets årsmöte ska enligt stadgarna genomföras inom kvartal ett varje år.

En förening kan, utifrån det extraordinära läge som råder, frångå sina stadgar när det gäller årsmöten.

Föreningens styrelse får besluta om årsmötet ska skjutas upp eller om det går att genomföra digitalt. Om så sker ska medlemmarna informeras tydligt.

Den nu valda sittande styrelsen får vid beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet. 


  

VILDSVIN

I Villingsberg

Vi har fått  problem i Byn med vildsvin!

Gäller framför allt på norra sidan E-18 mot skjutfältet, där de har bökat upp och förstört gräsmattor i de flesta trädgårdarna, värst drabbad hittills är gården Funkhammar, men nu ser det även ut som att svinen utökat reviret och bökar på fler ställen byn så det är nog bara en tidsfråga innan dom är på södra sidan E-18 i byn också.

Frågan är om och vad vi kan göra åt problemet? det enda som verkar fungera är att sätta elstängsel runt tomten!

Troligen rör sig 2-3 vildsvinsflockar i området på mellan 15-20 svin i varje flock, suggorna föder ca. 4 kultingar per år så de förökar sig snabbt.

För dagen förekommer det ingen jakt i området på svin så vi får försöka skydda oss så gott vi kan om vi vill ha några gräsmattor att klippa till sommaren.