Övriga bilder från Villingsberg

Bilder från Ahls arkiv

Höströj 2018

VILDSVIN!

i Villingsberg

Vi har fått stora problem i Byn med Vildsvin!

Framför allt på norra sidan av E-18 mot skjutfältet har de bökat upp och förstört upp större delen av gräsmattorna i trädgårdarna samt grönområden, värst drabbad hittills är gården Funkhammar, nu ser det även ut som att de utökat sitt revir och bökar på fler ställen i byn, det är nog bara en tidsfråga innan dom är på södra sidan E-18 i Byn också.

Frågan är om och vad vi kan göra åt problemet, det sägs att den enda säkra åtgärden för att skydda sin trädgård är sätta upp elstängsel runt tomten!

Troligen rör sig 2-3 vildsvinsflockar i området på mellan 15-20 svin i varje flock och suggorna föder ca. 4 kultingar per år så de förökar sig snabbt.

Vad som är känt förekommer det ingen jakt på vildsvin i området så vi får försöka skydda oss så gott vi kan om vi vill ha gräsmattor i våra trädgårdar till sommaren!