Kommunalt VA i Villingsberg.

2019-01-25. En historisk dag för Villingsberg.

Då undertecknades nämligen avtal med KEMAB för övertagande av Villingsbergs ledningsnät för vatten och avlopp, ett projekt som pågått under lång tid.

Kort historik:

2001-08-11 var frågan uppe första gången men stannade vid det pga. osäkerhet med militär-förläggningens fortsatta verksamhet.

2010-12-10 blev ärendet högaktuellt igen då Fortverket kallade Villingsbergs Samfällighet samt representant från kommuns Samhällsbyggnadsnämnd till ett möte med budskapet om att säga upp avtalet om omhändertagande av byns avlopp till förläggningens reningsverk.

2011-05-26 Beslutades under Kommunstyrelsen möte att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp till Villingsberg.

2014-11-02 Kallade Samfälligheten till en extra föreningsstämma för beslut om godkännande av Kemabs avtalsförslag, förslaget accepterades med klar majoritet.

Sedan kommun tog beslut 2011-05-26 om utökat verksamhetsområde har åren gått och det har varit en hel del överraskningar på resans gång för genomförande av projektet, men nu till sist efter snart sju år är det klart.

2019-02-22 Påbörjades ärendet med att avregistrera Villingsbergs Samfällighets Förening för Byns Vatten och Avlopp, detta skulle visa sig bli en lång resa med en byråkrati som är svår att förstå, till och med instanser som Lantmäteriet och Länsstyrelsen var ibland svävande på hur det går till.  efter många turer mellan myndigheter och bank för avslut konto fick vi definitivt beslut 2019-12-04 att Föreningen upphört.


BUSSHÅLLPLATS

13-dec. 2014 stängdes busshållplatserna i Villingsberg, skälet till stängning var att Länstrafiken bedömde att hållplatsen norr E-18 mot Karlskoga är trafikfarlig med dess utfart, vilket inte är någon nyhet för byns boende.

Det har varit väldigt många turer kring det här, kontakt med kommun, länstrafiken, Trafikverket,  protestlistor osv. nog sagt om det, vi fick tillbaka våra busshållplatser med förbindelser till Karlskoga, Örebro även Kristinehamn och Karlstad med tätare turer än vad det någonsin har varit 

Fredagen 22-dec. 2017 återinvigdes de delvis ombyggda hållplatserna i Villingsberg. Dagen till ära kläddes busskuren på norra sidan E-18 in med stora röda band, det hölls tal och det bjöds på pepparkakor och glögg som en symbolisk julklapp.

Deltagare vid invigningen:

  • Trafikverket: Tomas Holmlund
  • Örebro Län: Samhällsbyggnadsnämndens ordf. Mats Gunnarsson
  • Karlskoga Kommun: Kommunalråd. Sven-Olov Axelsson.
  • Karlskoga Kommun: Samhällplaneringschef. Bosse Björk
  • Villingsberg Skjutfält: Platschef. Jerry Tauberman
  • Villingsbergs Byalag: Conny Nyblom. Esko Kinnunen. Margareta Paulin Dahlkvist. Carl Dahlkvist. Thord Larsson

1995: Bilder från Smedsgården Villingsberg, nedläggning av telefonkabel i området i marken.