BUSSHÅLLPLATS

13-dec. 2014 stängdes busshållplatserna i Villingsberg, skälet till stängning var att Länstrafiken bedömde att hållplatsen norr E-18 mot Karlskoga är trafikfarlig med dess utfart, vilket inte är någon nyhet för byns boende.

Det har varit väldigt många turer kring det här, kontakt med kommun, länstrafiken, Trafikverket,  protestlistor osv. nog sagt om det, vi fick tillbaka våra busshållplatser med förbindelser till Karlskoga, Örebro även Kristinehamn och Karlstad med tätare turer än vad det någonsin har varit 

Fredagen 22-dec. 2017 återinvigdes de delvis ombyggda hållplatserna i Villingsberg. Dagen till ära kläddes busskuren på norra sidan E-18 in med stora röda band, det hölls tal och det bjöds på pepparkakor och glögg som en symbolisk julklapp.

Deltagare vid invigningen:

  • Trafikverket: Tomas Holmlund
  • Örebro Län: Samhällsbyggnadsnämndens ordf. Mats Gunnarsson
  • Karlskoga Kommun: Kommunalråd. Sven-Olov Axelsson.
  • Karlskoga Kommun: Samhällplaneringschef. Bosse Björk
  • Villingsberg Skjutfält: Platschef. Jerry Tauberman
  • Villingsbergs Byalag: Conny Nyblom. Esko Kinnunen. Margareta Paulin Dahlkvist. Carl Dahlkvist. Thord Larsson